Search

Sining Kalikasan Aklasan Kontra Karahasan 2021


SKA o Sining, Kalikasan, Aklasan --- malikhain at payapang pag-a-aklas laban sa pagkasira ng kalikasan at pagyurak sa ating mga karapatan
MAIKLING KASAYSAYAN “ANG BAWAT BUHAY AY MAY PUWANG SA DAIGDIG, ANG BAWAT ORGANISMO AY MAHALAGANG SANGKAP UPANG MANATILING MALUSOG ANG ATING EKOSISTEMA”Ang SKA ay serye ng malikhaing pagkilos upang ibunyag at labanan ang mga likas na mapang-abusong mga institusyon ng estado at malalaking negosyo na paulit-ulit na sumisira at umaabuso sa kalikasan, maliliit na komunidad at pamilya. Ito ay kampanyang sinimulan ng mga indipendyente at maka-otonomiyang mga indibidwal, mga grupo at kolektibong na naghahain ng mga praktikal na solusyon sa paraang horizontal at aksyon na nakabatay sa sistemang bolunterismo at prosesong desentralisado. Sa mga naunang pagkilos noong 2014 ito ay pinadaloy ng Local Autonomous Network o LAN na binubuo ng mga artists, faith-based na mga samahan at indibidwal at mga anarkista. Naging matagumpay ang mga inorganisa nitong mga pagkilos kung saan binatikos ang mga hirarkikal na mga institusyon, kulturang konsyumerismo at mga politikang nakabatay sa bosismo.Ito ay may mga inclusive na gawain gaya ng mga sumusunod: - Really, Really Free Market - Food Not Bombs - Paglalagay ng mga pambulikong aklatan, - Mga Palihan sa sining - Art Exhibit at Latagan ng mga likhang sining - Pagbibigay impormasyon sa pagtatanim - Pamamahagi ng mga butong pananim - Mga pagtatanghal - Ispontanyong programa na nag-u-udyok ng paglahok ng kahit na sinong may nais na ibahagiUpang higit na maging epektibo at likas-kaya ang pagbabahagi ng impormasyon, kaalaman, pagkain, kagamitan at pag-ibig. ang mga nabanggit na aktibidad ay gumamit ng kuryente mula sa solar set-up. KASALUKUYANG KALAGAYAN

Sa kasagsagan ng pandemya ay lalong lumalala ang kalagayan ng mga dati ng naghihirap na mga komunidad at pamilya. Maging ang mga “nakaka-angat” sa buhay o tinatawag na middle class ay hindi nakaligtas sa matinding krisis.

Sa halip na unahin ng pamahalaan ang pagbibigay tulong sa mga sektor na apektado, dahas at pananakot ang naging tugon nito. Lalo pang tumaas ang kaso ng pagpatay dulot ng “tokhang”. Higit pang lumaganap ang lantarang pang-aabuso at karahasan ng mga kapulisan.


HINDI LIGTAS ANG ATING MGA KOMUNIDAD DAHIL SA MGA KAPULISAN na isa sa mga promotor ng mga karumaldumal na mga krimen. Dapat lang na papagutin sila sa kasama ang administrasyong nag-e-enganyo ng karahasan sa mga armadong puwersa ng pamahalaan.


Habang kumakaharap sa banta ng kagutuman ang maraming tao at pamayanan ay may naitalang datos ng pag-ayos ng kalagayan ng Inang Kalikasan dahil sa pansamantalang pag-unti ng mga pang-ekonomikong gawain.

Sa kabila din ng pansamantalang paglimita ng mga gawaing pang-ekonomya ay tuloy pa rin ang mg proyektong sumisira sa kalikasan kagaya ng mga pagmimina at road construction project sa gitna ng kagutaban (Northern Negros Natural Park). Ang dolomite ay isa nga sa pinakatanyag na pangloloko ng pamahalaan.


Hinihikayat ang lahat na lumahok ayon sa ating pagkukusa at kakayahan; tukuyin ang ating puwang sa programa at malayang ipahayag ang ating mga nadarama.
HINDI PANDEMYA ANG TUNAY NATING KALABAN, KUNDI ANG PAGMAMALABIS AT PAGIGING GAHAMAN NG MGA KORPORASYON, PULITIKO AT PAMAHALAAN. PAG-IBIG, PAGBIBIGAYAN, PAGPAPAKUMBABA, KALIKASAN AT KATARUNGAN ANG MAGSASALBA SA ATIN SA KRISIS LABAN SA MGA HAYOK SA GANANSYA AT KAPANGYARIHAN.


-SKA “Sa Gabay ng Ating mga Ninuno.”


Click the link to watch the short documentary edited by Arvin Belarmino.

https://www.youtube.com/watch?v=FnxvNf2Abgg

6 views0 comments

Recent Posts

See All