Search

Kapehan sa Buting | January 25, 2020

Updated: Aug 3, 2020

A Small Discussion about Gender, Sexuality and Beyond


Published by: Etniko Bandido Infoshop


Naging malaman at malusog ang diskusyon at bahagian ukol sa usapin ng Gender, Sexuality and Beyond. Sinaluhan pa ito ng mainit na kape at tinapay habang nagbabalitaktakan. Nagpapasalamat kami sa mga naging bahagi nito mula sa mga naghanda ng espasyo, ng kape at meryenda, sa gumawa ng koordinasyon/imbitasyon at sa mga nagsipagdalo para maisakatuparan ito.


Ibabahagi ko naman senyo ang ilan sa mga tumatak sakin na mga salita at pangungusap na iniluwal ng malayang talakayan na ito base sa personal kong pagkakaunawa.

Syempre, una at hanggang matapos ay ang paalala ng Respeto sa bawat isa, sa akin lang binabakasakali ko na itong usapin ay sensitibo at puno ng kontrobersiya kaya nilatag namin ang salitang Respeto.


Narining ko sa isang kasama ang salitang Social Maturity kung tama ang pagkakaintindi ko ang ibig sabihin ay ang kahandaan ng lipunan sa ganitong isyu, handa na pag-usapan ang Gender at Sekswalidad, handa ba o bukas na pagnilayan ang mga kaakibat nitong mga tunggalian ng pananaw.


To continue reading please click the source link: https://etnikobandidoinfoshop.wordpress.com/4 views0 comments

Recent Posts

See All