Search

Sining sa Buting 2.0

Updated: Aug 3, 2020

Published by: Etniko Bandido Infoshop


Ang Sining sa Buting ay isang kaganapan na layong ilapit sa komunidad ang kahalagahan ng sining. Isa itong inisyatibang bukas sa publiko na isinakatuparan ng mga boluntaryong indibidual mula sa lokalidad ng Buting. Ang sining ay hindi lamang nasa apat na sulok ng mga museo, mga gallery o mga institusyunal na pasilidad. Ang Sining sa Buting ay isang expresyon at praktika ng pagbabahagi ng mga malilikhaing obra, talento, inobasyon, kultura at sya ding daluyan ng pagbibigay-kabatiran partikular sa mga marhinalisadong lugar. Ang Sining sa Buting ay pantay na inorganisa ng mga magkakaibigan at magkakapit-bahay mula sa pagpaplano, pag-iimbita at koordinasyon sa suporta din ng kani-kanilang pamilya.


Ang naganap na aktibidad noong Feb.22, 2020 ay nagpapakita ng makulay, buhay at masasayang sandali, mga bagong kaibigan at pagkatuto sa bawat isa.

Pagsapit ng umaga ang mga boluntaryo ay nagsimula ng maghakot ng mga kagamitang gagamitin. Ang preparasyon ay bago sumapit ang ala-una ng hapon sa pagsasabit at pagkabit ng mga likhang-sining biswal sa mga pader ng aming mga kapitbahay, ang mga likha-sining ay nagmula sa mga kaibigan bilang suporta sa group art exhibition na ito. Sinimulan na din ang live street art ni A.lien at Raj tatoo sa pader ng Etniko Bandido Infoshop kasabay ng video documentation ni Gonz. Ang mga kasama natin sa Distronka Sistema at Pirate Studio ay nag-asikaso na din ng mga ilalatag na merchandise at mga zine.To continue reading please click the link source: https://etnikobandidoinfoshop.wordpress.com/

7 views0 comments

Recent Posts

See All